Integritetspolicy
GDPR 

CANNICA AB tillämpar Personuppgiftslagen(PUL). Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) in och ersätter PUL. Denna lagen gäller inom EU/EES

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Cannica AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Personuppgifter
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Vi på CANNICA kan komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till CANNICAS digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookiesinformation.

Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med CANNICA och andra via CANNICAS plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller anmäler dig till tjänster som CANNICA anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan CANNICA komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

CANNICA har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Som kund hos oss godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra CANNICAS rättsliga åtagande/skyldigheter, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Detta för att exempelvis kunna leverera varor till dig eller för du skall kunna ta del av den marknadsföring du gett ditt medgivande till.

Vi tar fullt ansvar för att dina personuppgifter inte utlämnas till tredje part. Du kan när som helst be om att få våra uppgifter om dig redovisade eller raderade (med vissa begränsningar, som bokföringslagen).

Du som kund ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte kommer i orätta händer.

VARFÖR VI SAMLAR IN UPPGIFTERNA
– För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
– För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice och i våra konton i sociala medier.
– För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
– För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via mail, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mail.
– För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
– För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
– För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
– För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER
CANNICA värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

RÄTT TILL INFORMATION OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL
Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till oss genom den e-postadress som anges längst ner, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att CANNICA ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

KONTAKTINFORMATION
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är CANNICA AB. Om du har frågor rörande hur CANNICA behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta CANNICA via e-post (info@holysally.com) eller via post:

CANNICA AB
Rååvägen 36
252 70 Råå

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
CANNICA kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på CANNICAS webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-11

Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen